แท็กซี่อุดรไปกรุงเทพฯ

เบอร์โทรแท็กซี่อุดรธานีไปกรุงเทพ 0991751551

เหมาแท็กซี่อุดรธานีไปกรุงเทพ

ราคาเหมารถแท็กซี่รวมน้ำมัน

( ราคาไม่รวมทางด่วน )

เบอร์โทร.0991751551

ID.Leni.0990302225

บริการ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ใส่ใจดุจญาติมิตร

เรามีรถให้เลือกตามต้องการของลูกค้า

รถเก๋งเล็ก 4 ที่นั่ง Altis ราคา 5500 ไม่รวมทางด่วน

รถใหญ่ 7 ที่นั่ง Fortuner ราคา 6500 ไมารวมทางด่วน

 

รถตู้ 9-12 ที่นั่ง VIP ราคา 7500 ไม่รวมทางด่วน

การเดินทางในช่วง covid ระบาด และ แท็กซี่อุดรได้คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าและได้ดัดแปลงรถยนต์ส่วนบุคคลเป็นรถ Fortuner ทำที่กั้นระหว่างคนขับกับผู้โดยสารเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้โดยสาร และ ทางทีมงาน ได้ใส่ใจความปลอดภัยและความสะอาดของรถแต่ละคันที่ไปรับลูกค้าและ ทำความสะอาดด้วยทุกครั้งหลังจากส่งผู้โดยสาร สนใจจองรถแท็กซี่อุดรธานีไปกรุงเทพ แท็กซี่อุดรธานีไปส่งสนามบินสุวรรณภูมิ หรือ เหมาแท็กซี่ อุดร ไปต่างจังหวัด ตลอด 24 ชั่วโมง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *