จองแท็กซี่ล่วงหน้า,  จองแท็กซี่อุดร,  จองแท็กซี่อุดรธานี,  บริการแท็กซี่เหมา เรียกแท็กซี่ เหมาแท็กซี่ จองแท็กซี่ เบอร์แท็กซี่ แท็กซี่สนามบิน เช่ารถ รถเช่า เหมารถ รถเหมา เช่ารถตู้ เหมารถตู้ รถรับจ้างขนของย้ายของ,  รถเช่าเหมาวัน,  รถเหมาพร้อมคนขับ,  เรียกแท็กซี่บึงกาฬ

แท็กซี่สนามบินอุดรธานี รถเช่าสนามบินพร้อมคนขับ / เด่นชัย ออนทัวร์.0991751551

แท็กซี่สนามบินอุดธานี แท็กซี่อุดรธานี

เหมาแท็กซี่สนามบินอุดรธานี จองแท็กซี่สนามบินอุดรธานี เรียกแท็กซี่สนามบินอุดรธานี

รถเช่าสนามบินพร้อมคนขับ เหมารถพร้อมคนขับสนามบิน เช่ารถตู้พร้อมคนขับสนามบิน รถเช่าเหมาวันพร้อมคนขับสนามบินอุดรธานี

งานนัดรับวันที่ 27 มิถุนายน 2565 รับที่โรงแรมเดอะวัน อยู่ที่ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ นัดรับเวลา 09.00 น.รับลูกค้าเป็นชาวต่างชาติสวิตเซอร์แลนด์ที่ได้เลือกใช้รถแท็กซี่สนามบินอุดรธานี และ ได้เจาะจงเลือกใช้เป็นรถ Fortuner รับแทนรถแท็กซี่สนามบินอุดร เพือที่จะเดินทางมาส่งเข้าสนามบิน ที่จังหวัดอุดรธานี และได้มาส่งถึงสนามบินอุดรธานีเวลา 12.30 น. เพือมารอขึ้นเครื่องบินที่สนามบินอุดรธานีเพือที่จะเดินทางไปที่สนามบินสุวรรณภูมิเพือมารอขึนเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมิเพือทางกลับไปที่ประเทศสวิตเซอร์แลนค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *